Webinar

Aanmelden

Onderwerpen


V&VN Vereniging Nieuwe Stijl: de actuele ontwikkelingen

Nellie Kolk, adviseur verenigingszaken V&VN

Sinds 2019 zijn bestuur, ledenraad, afdelingen en bureau van V&VN bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en invoeren van een nieuw model voor de Vereniging. In deze sessie wordt je bijgepraat over de laatste stand van zaken hieromtrent en gaan we met elkaar in gesprek over voor – en nadelen van het voorstel wat er op dit moment ligt.

Leerdoelen:
- Verpleegkundige heeft kennis over de laatste stand van zaken V&VN Verenging Nieuwe Stijl.
- Verpleegkundige heeft door middel van discussie/dialoog met collega’s haar/zijn visie op V&VN Vereniging Nieuwe Stijl helder.

 

Longverpleegkundige (na)zorg en Covid-19

Mariëtte Scholma, verpleegkundig specialist Astma/COPD/OSA
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Covid-19 heeft de positie van de longverpleegkundige veranderd.
Afhankelijk van de werksetting werden we of ingezet op de verpleegafdeling of kwamen thuis te zitten met alleen telefonisch contact met onze patiënten. In de eerste lijn werd het ook moeizaam. Bestaande astma en/of COPD patiënten kregen niet de gebruikelijke zorg. Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid.

De Longalliantie Nederland heeft een werkgroep ingesteld die via digitale bijeenkomsten een handreiking heeft geschreven waarin de nazorg voor Covid-19 patiënten is beschreven. Namens V&VN longverpleegkundigen ben ik vertegenwoordigd in deze werkgroep. De handreiking is een levend document. Er is nog steeds veel onduidelijk en er wordt nog gewacht op onderzoeksresultaten. In deze handreiking wordt ook de longverpleegkundige betrokken. Er is met name veel aandacht voor de Covid-19 patiënt vanuit de eerste lijn, een grote groep , die veel klachten heeft, maar nooit getest is. Hoe gaan we hier mee om als beroepsgroep?

Verschillende organisaties hebben op papier gezet hoe we nu de zorg rondom astma en COPD kunnen organiseren met daarnaast de zorg voor Covid-19 patiënten. Wat is de rol van de longverpleegkundige hierin?

In dit webinar wil ik de beschreven onderdelen met jullie bespreken en ervaringen delen vanuit de verschillende lijnen in de zorg.

Leerdoelen:
- Kennis van de handreiking nazorg Covid-19 en de rol van de longverpleegkundige op dit moment.
- Kennis van de verschillende protocollen/werkwijzen vanuit verschillende lijnen en beroepsgroepen in de zorg die de afgelopen
  maanden zijn verschenen in het kader van Covid-19.

 
Accreditatie

Er is 1 accreditatiepunt toegekend door het Verpleegkundig Specialisten Register en het kwaliteitsregister V&V.